Download SMHI Väder  APK

Download SMHI Väder APK

(13684)Apps, Weather

App Information of SMHI Väder

App Name SMHI Väder v
Genre Apps, Weather
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namese.smhi.mobile.android
Rating ( 13684 )
Installs1,000,000+

Description of SMHI Väder

SMHIs app visar väderprognoser för ett stort antal orter, både i Sverige och utomlands, samt varningar när allvarliga väder- och vattenhändelser förutses.
I appen finns push-notiser för varningar, zoombara kartor och widgets för snabb överblick. Du kan söka och spara flera favoritorter men även välja att låta appen följa din position så att du alltid får väderprognosen för platsen där du befinner dig.

Med SMHIs app får du:
• Tiodygnsprognoser för orter
+ I tabellform med vädersymboler
+ I diagramform
• Textprognos
+ Meteorologens kommentar om vädret
• Vädret de senaste 24 timmarna
• Zoombara väderkartor som visar:
+ Observerad nederbörd från radar och nederbördsprognos
+ Detaljerad nederbörd från radar som uppdateras var femte minut
+ Detaljerad vindprognos för hela Norden
• ”Känns som”-temperatur – temperatur i kombination med vind

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.
SMHI app shows weather forecasts for a large number of resorts, both in Sweden and abroad, as well as warnings when severe weather and water events predicted.
The app push notifications for alerts, zoomable maps, and widgets for quick overview. You can search and save several favorite places but also choose to have the app to follow your position so that you always get the weather forecast for the place where you are.

With SMHI app you get:
• Tiodygnsprognoser for localities
  + Table shape with weather symbols
  + Diagrammed
• Text Prediction
  + Meteorologen comment about the weather
• The weather the past 24 hours
• zoomable weather maps that show:
  + Observed precipitation radar and precipitation Forecast
  + Additional precipitation from the radar which is updated every five minutes
  + Detailed wind forecast for the whole Nordic
• “Feels Like” temperature – temperature in combination with wind

SMHI is a Swedish expert authority with a global perspective and a vital role in predicting changes in the weather, water and climate. With scientific basis and through knowledge, research and services, we contribute to increasing the entire community sustainability. Every day, around the clock, year round.
SMHI. Always the best evidence for your decisions.
Mindre förbättringar