Download Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt 1.1 APK

Download Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt 1.1 APK

App Information of Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt

App Name Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt v1.1
Genre Educational, Games
Size6.3 MB
Latest Version1.1
Get it On Google Play
Update2020-12-31
Package Namecom.DiTimTrieuPhuKienThuc.ThienTaiTriTue
Rating
Installs100+

Description of Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt

Giới thiệu Game Show:
Các bạn trẻ luôn học tập mỗi ngày, đọc sách phát triển bản thân mỗi ngày, nhưng rất hiếm khi học cách học. Trường học thì chẳng bao giờ dạy điều này. Họ luôn muốn chúng ta tin rằng “cần cù BÙ thông minh”, để rồi lại bù đầu trả tiền cho trường học và cắm đầu học thụ động. Điều đó chẳng sai. Với mong muốn tôn vinh những trí tuệ và các nhà thiên tài tri thức chúng mình đã làm ra Game Show này để các bạn có thể thỏa sức thử thách kho kiến thức của mình với các câu hỏi của Game Show.
☆ Game Show Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt gồm danh sách những câu hỏi kiến thức ở các mức độ khó dễ khác nhau.
☆ Game Show Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt là Game Show giúp bạn chơi mô phỏng theo chương trình ai là tỷ phú nổi tiếng. Đây là một trò chơi trí tuệ giúp kho kiến thức của bạn ngày càng phong phú
☆ Game Show Đi Tìm Thiên Tài Trí Thức | Siêu Trí Tuệ Việt là Game Show tổng hợp những câu hỏi và kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau như các câu hỏi ở lĩnh vực lịch sử, chính trị xã hội, kiến thức xã hội tổng hợp, kiến thức khoa học tự nhiên, các kiến thức về thiên nhiên động thực vật.
☆ Bạn sẽ phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên và khách quan. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn và độ khó sẽ tăng dần qua các câu.
☆ Trong game bạn có 3 quyền trợ giúp sau:
* Lựa chọn 50/50.
* Hỏi ý kiến khán giả.
* Gọi điện thoại cho người thân.
Chúc bạn sớm trở thành thiên tài tri thức !

Introducing Game Show:
Young people always learn every day, reading develop themselves every day, but rarely learn how to learn. School never teaches this. They always want us to believe that “smart industrious BUDDH”, and then pay the bills for schools and passive learning. That is not wrong. With the desire to honor the intellectuals and intellectual geniuses, we have created this Game Show so that you can unleash your knowledge base with questions of the Game Show.
☆ Game Show To Find Intellectual Genius | The Vietnamese Super Intellectual includes a list of knowledge questions at different levels of difficulty.
☆ Game Show To Find Intellectual Genius | Super Tri Tue Viet is the Game Show that helps you play simulated according to the program who is a famous billionaire. This is an intellectual game that helps to enrich your knowledge base
☆ Game Show To Find Intellectual Genius | Viet Super Intellectual is the Game Show which synthesizes questions and knowledge in different fields such as questions in the field of history, social politics, general social knowledge, knowledge of natural sciences, knowledge about flora and fauna.
☆ You will have to answer 15 randomized and objective multiple choice questions. Each question has 4 options and the difficulty will increase gradually through the questions.
☆ In the game you have 3 rights to help:
* 50/50 choice.
* Consult audience.
* Call relatives.
Wish you become an intellectual genius soon!