Free Download Bau Cua AUTO  APK

Free Download Bau Cua AUTO APK

App Information of Bau Cua AUTO

App Name Bau Cua AUTO v
Genre Games, Simulation
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.baucuaxocmo.baucuaxocmo
Rating
Installs100+

Description of Bau Cua AUTO

Bau cua auto là game tự động xốc mở, không cần chạm tay.

…Thể lệ & cách chơi :

– Có 3 hột xí ngầu khi hết thời gian lắc cho ra 3 hột ngẫu nhiên
– Đặt cược vào các con vật mình muốn (nai, bầu, gà, cá, cua, tôm)
– Sau 30s cho ra kết quả đặt cược.

.Bàu cua tự động, xốc mở có thời gian là 30s và 18s sau khi chọn chế độ chơi, nhấp vào nút bắt đầu sau thời gian 30s game tự động mở nắp.

.Hãy tải và trải nghiệm bau cua auto, bau cua tu dong, game có hình ảnh âm thanh rõ ràng sắt nét, đây là thể loại game Bau Cua rất mới…

…Các bạn khi chơi có gì sai sót mong các bạn góp ý bình luận dưới GAME. Chúng tôi sẽ đón nhận và khắc phục, thanks các bạn.
Chú Ý:
# Bau Cua online chỉ là trò chơi mô phỏng để giải trí, mọi hành vi sử dụng vào cờ bạc chúng tôi không chịu trách nhiệm… #
Bau crab auto game auto open shocking, no need to touch.

  … Rules & how to play:

– There are 3 dice when the time to shake up 3 random seeds
– Bet on the animals you want (deer, gourd, chicken, fish, crab, shrimp)
– After 30 seconds give a bet result.

.Automatic crab opening, shock opening time is 30s and 18s after selecting the game mode, clicking the start button after 30s game automatically opens the lid.

.Download and experience auto bau, bau tu dong, the game has clear sound images sharp iron, this is a very new Bau Cua game genre …
  
… When you play something wrong, please comment below GAME. We will receive and overcome, thanks to you.
 Attention:
# Bau Cua online is just a simulated game for entertainment, all acts used in gambling we are not responsible … #
Bau Cua tự động xốc mở