Download Ta Là Quan Lão Gia – 100D  APK

Download Ta Là Quan Lão Gia – 100D APK

(67783)Games, Strategy

App Information of Ta Là Quan Lão Gia - 100D

App Name Ta Là Quan Lão Gia - 100D v
Genre Games, Strategy
Size221 MB
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.szckhd.jwgly.azvn
Rating ( 67783 )
Installs1,000,000+

Description of Ta Là Quan Lão Gia - 100D

Game Ta Là Quan Lão Gia là tựa game mang đề tài quan đấu cung đình, thăng quan tiến chức, từng bước nắm quyền! Tái hiện một cách sinh động cuộc sống của Quan Lão Gia, từ khi cưới vợ sinh con, bồi dưỡng Môn Khách, Liên Minh PK, kết giao thân gia, và dần cuốn vào những cuộc tranh đoạt ngôi vị cực kỳ gay cấn!

Đến với Ta Là Quan Lão Gia để đến với : CUỘC CHIẾN TOÀN SERVER TRANH NGÔI CỬU ĐỈNH

Câu truyện bắt đầu khi bạn xuyên không về đời nhà Thanh, trở thành một thứ dân tầm thường nhưng lại bị cuốn vào một cuộc chiến tranh quyền đoạt vị. Liệu bạn có thể là người chiến thắng cuối cùng, đoạt được Vương quyền? Từ đây phát động trận chiến toàn Server tranh Ngai Báu quyền lực. Toàn quân tham chiến, chỉ có bạn mới xứng đáng được xưng là “Hoàng Đế”!

ĐIỂM ĐẶC SẮC CỦA GAME:

【Võ tướng mạnh nhất – Hệ thống Môn khách】
Hàng chục vị Thanh quan đại thần tiếng tăm lẫy lừng sẽ trở thành môn khách trong phủ của bạn. Bồi dưỡng Võ tướng mà bạn yêu thích, tạo nên một thế lực mạnh nhất chỉ thuộc về riêng bạn!

【Tuyệt sắc giai nhân – Ngày đêm bầu bạn】
Quan trường xưa nay đều cô quạnh, may có giai nhân luôn kề cạnh! Điêu Thuyền, Tây Thi, Võ Mị Nương cùng hàng ngàn mỹ nhân đang ngày đêm tương tư cung nghênh Đại Nhân hồi phủ.

【Luận chiến nha môn- Bất phân thắng bại】
Quan trường tranh đấu kịch liệt khó phân thắng bại, Đại Nhân anh minh văn võ song toàn liệu có khiến quần thần nể phục? Mau tới luận chiến Nha Môn để tìm ra vương giả chân chính lãnh đạo quần thần.

【Tranh bá Liên Minh – Xây dựng danh thắng】
Cùng các thành viên Liên Minh khác thiết lập chiến thuật, đánh bại kẻ địch, xây dựng lên những công trình danh thắng nổi tiếng, không chỉ tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên, còn nhận được nhiều danh hiệu cao quý.

【Yêu Hậu Hoàng Lăng- Truy quét lộng đảng】
Các tàn dư triều trước không ngừng phá hoại con đường xưng vương của bạn, mau đến bắt tay cùng đồng liêu quan trường truy quét lộng đảng hoành hành.

Ta Là Quan Lão Gia với cách chơi đơn giản nhưng có thể hoàn thành BÁ NGHIỆP của bạn!

Facebook:Ta Là Quan Lão Gia
Email liên hệ:[email protected]
Game Ta La Quan Lao Gia is a game with the theme of royal coffin, promotion and promotion, step by step taking power! Vibrantly recreating the life of Quan Lao Gia, since getting married to give birth, fostering Mon Guest, PK Alliance, bonding family members, and gradually getting caught up in the extremely intense battles for the throne!

Come to Me La Quan Lao Gia to come to: THE WAR FULL SERVER OF THE CROSSES

The story begins when you are not in the Qing dynasty, becoming a commoner but caught up in a war of throne. Can you be the final winner, claiming the King? From here, launched the battle of the whole Server contested Ngai Bau of power. The entire army entered the war, only you were worthy of the title “Emperor”!

GAME FEATURES:

【The strongest martial artist – The Disciple System】
Dozens of famous or famous Chinese mandarins will become your guests in your palace. Fostering the martial arts that you love, creating a powerful force that belongs only to you!

【Excellent beauty – Day and night company】
The school buildings in the past are lonely, fortunately there are beauties always by your side! Dieu Boat, Tay Thi, Vo Me Nuong and thousands of beauties are lovingly welcoming Dai Nhan back to the palace.

【Aegis battle- Indomitable】
In a fierce struggle, Dai Nhan is civilized and civilized, but does he make his people respect? Hurry to the Nha Mon thesis to find the true regal leader of the gods.

【Promoting the Alliance – Build landscapes】
Together with other Alliance members to set up tactics, defeat the enemy, build famous famous works, not only strengthening the solidarity between members, but also receiving many noble titles.

【Love Queen Lang- Pursuing the Party】
The remnants of the previous court relentlessly sabotaged your path of proclaiming, hurrying to shake hands with the school bureaucrats to sweep the raging party.

I Am A Quan Lao Gia with simple gameplay but can complete your KNIFE!

Facebook : I Am Quan Lao Gia
Contact email : [email protected]
1. Fix một số lỗi trong Hoạt Động Quần Hùng Tranh Bá
2. Cập nhật hoạt động mới Thảo Phạt Bạch Liên Giáo và Trận Đỉnh Cao
3. Update hồng nhan mới Nhiếp Oanh, Ban Tiệp Dư và Chu Thục Trinh
4. Thêm danh hiệu mới Kiến Long
5. Cập nhật tính năng mới tự động chiến đấu trong Phụ Bản
6. Ưu hóa hệ thống Thân Gia và Lăng Yên Các
7. Ưu hóa chi tiết hiển thị Skin, Thời Trang và Danh Hiệu